Nechceme cyklisty omezovat

12.3.2020
F

Kroměříž – Doprava v Kroměříži stále více houstne a komise pro dopravu a bezpečnost silničního provozu se zabývá náměty, díky kterým by se mohl silniční provoz ve městě zlepšit. Předseda této komise Petr Komínek potvrdil, že jakožto poradní orgán Rady města Kroměříže pro občany, kteří mohou podávat podněty a žádosti k řešení problémů v oblasti dopravy, že komise ne vždy rozhoduje jednohlasně, diskutuje, navrhuje a hlasuje. „Komise musí přihlížet ke všem požadavkům všech účastníků silničního provozu – motoristů, cyklistů i chodců, a to bez ohledu na náklonnost, ke kterémukoliv z nich. Největším problémem při rozhodování je to, že nikdy se nezavděčíte všem. Vždycky někoho omezíte a ten bude nespokojený,“ říká předseda. Komise nedávno přinesla několik změn, které následně projednali právě členové městské rady. Petr Komínek tyto změny objasňuje.

Více v tištěné podobě Týdeníku Kroměřížska