Muzeum Kroměřížska vítá návštěvníky v rekonstruovaných prostorách

24.9.2020

Kroměříž (trn) – Po třech letech skončila revitalizace budov a expozic v Muzeu Kroměřížska. Stavební práce a dodávky interiérů byly rozděleny do čtyř samostatných etap. Dokončené části byly kolaudovány průběžně, poslední část byla zhotovitelem předána začátkem září.

Více v tištěné podobě Týdeníku Kroměřížska