Kraj má zájem na modernizaci Maxova dvora

16.2.2021

Ke vzájemné spolupráci při péči o památku UNESCO, zejména o Podzámeckou zahradu v Kroměříži, se loni v červenci zavázalo Arcibiskupství olomoucké, Zlínský kraj a město Kroměříž. Memorandum o spolupráci tenkrát podepsali olomoucký arcibiskup Jan Graubner, tehdejší hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta města Kroměříže Jaroslav Němec. Konkrétní aktivity však zhatila pandemie koronaviru, kraj má navíc nové vedení.
„Podle našich informací je naplánována schůzka pana arcibiskupa s novým hejtmanem. Od postoje nového vedení kraje k memorandu se bude odvíjet další postup. Loni se s ohledem na epidemii koronaviru konkrétní aktivity neplánovaly. Město má nadále o spolupráci zájem,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada tvoří společně památku světového významu, která má mimořádný význam pro oblast cestovního ruchu nejen v kraji. „Součástí památky UNESCO je i tzv. Maxův dvůr, který je v majetku Zlínského kraje,“ přibližuje radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje Zuzana Fišerová. Memorandum bylo uzavřeno s cílem sdružit aktivity zainteresovaných stran, tedy města Kroměříž, Arcibiskupství olomouckého a Zlínského kraje, za účelem společné strategie rozvoje řešeného území. „Zároveň věříme, že umožní Zlínskému kraji řešit modernizaci Maxova dvora, respektive Pionýrské louky, a využít jej v rámci přínosů z cestovního ruchu spojeného s propagací památky UNESCO,“ dodává Zuzana Fišerová. Podle ní se v loňském roce členové pracovní skupiny memoranda aktivně podíleli na aktualizaci dokumentu Management plánu památky UNESCO – návrhová část, který slouží pro plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj památky UNESCO. „Pro další práci do budoucna se nabízí řada dalších možností společné spolupráce – například vytvoření společných návštěvnických okruhů včetně tiskových materiálů a informačních kanálů na sociálních sítích. Plánujeme zlepšit stavebně-technický stav Maxova dvora, podílet se na přípravě turistických tras Kroměříž – Rymice – Holešov a Olomouc – Chropyně – Kroměříž – Velehrad,“ uzavírá krajská radní.