Kontakty

Redakce

Týdeník Kroměřížska
vydává PROMPT SERVIS, spol. s. r. o., Kroměříž IČO: 49966308 Redakce Týdeníku Kroměřížska je vydavatelskou společností, která pracuje s osobními údaji spolupracovníků redakce, předplatitelů, inzerentů, čtenářů a nesděluje je třetím osobám. Získané informace slouží pouze pro zpracování novin a doručení Týdeníku Kroměřížska předplatitelům. Citlivé údaje jsou archivovány podle platného zákona. Odesláním objednávky předplatného Týdeníku Kroměřížsku dává objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů. Objednavatel předplatného Týdeníku Kroměřížska udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Obdarovaný je oprávněn nepřijmout předplatné novin, jinak přijetím darovacího certifikátu uděluje prvním doručením Týdeníku Kroměřížska souhlas se zpracováním osobních údajů. Odesláním objednávky inzerce dává objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů z objednávky. Objednavatel inzerce úhradou služby udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

Adresa redakce:
Velehradská 507, 767 01 Kroměříž
+420 730 572 572
glqravx@glqravx-xz.pm


Otevírací doba:
Po - Čt 7.30 - 15.30 hodin, Pá 7.30 - 12 hodin.

www.map-embed.com

Redakční tým

Radka Skácelová | šéfredaktorka
fxnprybin@glqravx-xz.pm | www.SkacelovaRadka.cz
Pavel Mašlaň | redaktor
mcenil@glqravx-xz.pm
Libor Kopčil | redaktor
abival@glqravx-xz.pm
Andrea Jiroušková | obchodní oddělení, tel. 731 109 408
bopubq@glqravx-xz.pm
Petra Fuksová | řádková inzerce a předplatné
nqzvavfgengvin@glqravx-xz.pm
Štěpánka Žourková | grafické práce
mbhexbin@glqravx-xz.pm
Nicol Trhlíková | redaktorka
xhyghen@glqravx-xz.pm