Do opraveného rybníka se opět vrátí ryby

21.6.2022

Největší investicí v posledním období byla v Roštění oprava rybníka Kačák, která spočívala v odbahnění dna a rekonstrukce hráze s vybudováním požerákové regulace hladiny. Byla upravena tůň, která bude sloužit k zadržování vody v krajině a současně jako úkryt vodních živočichů pro jejich život v přírodě.
„Akci financovalo ministerstvo životního prostředí z titulu zadržovaní dešťové vody v krajině. Rybník byl odbahněn a byly zpevněny břehy. Lidé využívají lokalitu k procházkám. Před opravou jsme tam měli nějaké plevelné ryby a organizovali jsme tam rybářské akce pro děti. Plánovali jsme, že plochu opět zarybníme, ale musíme čekat nejméně dva roky. Potom můžeme požádat o opětovné zarybnění Agenturu ochrany přírody a krajiny, která má sídlo ve Zlíně. Ta pak posoudí, zda už je tam dostatečně vytvořený biotop a zda už tam můžeme opět nasadit nějaké ryby,“ vysvětlil starosta Roštění Martin Škrabala.
Rybářské závody jsou v Roštění tradicí a každý rok se pořádají na dalším rybníce, který je nad hřištěm a říká se mu Přehrada. „Dříve tam býval 24hodinový maraton, ale po přerušení veřejných akcí kvůli omezením v souvislosti s pandemií covid-19 tam budou opět pouze jednodenní akce,“ dodal starosta Roštění.