VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA NA KROMĚŘÍŽSKU

ÚTERÝ 21. BŘEZNA
KROMĚŘÍŽ
Knihovna Kroměřížska: od 16 h přednáška – Prevence rakoviny prsu: Mamma help. Pořádá Klubíčko ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska.
Dům kultury: od 9 h – Kroměříž bez hranic. Celodenní program pro seniory ve věku 60+, školní děti, mládež i veřejnost. Od 18 h – benefiční představení pěveckých souborů a zábavná talk show. Vystoupí fotograf Jindřich Štreit, malíř Libor Vojkůvka, zpěvačka s kouzlem filmové Saxany Petra Černocká a další.

HOLEŠOV
SVČ TyMy: od 17 do 20 h – Hedvábná dílna s Bárou.

CHVALČOV
Denní stacionář pro seniory: od 9 do 11 h – Aktivity: Březen – měsíc knih.

STŘEDA 22. BŘEZNA
KROMĚŘÍŽ
Klub seniorů, Hanácké náměstí: v 17 h beseda – Vysoké Tatry a okolí. Foto: RNDr. Voňka. Pořádá Klub českých turistů.
Dům kultury: od 8.30 h – Svátek poezie. Regionální kolo postupové soutěže v recitaci a přednesu prózy pro žáky ZŠ. Od 19 h – Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským.
Sklepy pod Arcibiskupským zámkem: od 18 h – Pozvání na Degustaci vín ročníku 2016 – 1. část.

ČTVRTEK 23. BŘEZNA
KROMĚŘÍŽ
Music club Tabu: Pirátská party + dárky.
Knihovna Kroměřížska: od 15 h – Akademie 3. věku – Velikonoce – význam a tradice, od 17 h – Jiří Černý – Bob Dylan. Poslechový pořad.
Klub Starý pivovar: v 19 h divadlo – Jízlivý glosátor (v rámci Divadelního předplatného – náhradní představení).
Kino Nadsklepí: v 19 h – Malé divadlo kjógenu: Japonské frašky z Brna.
Oblastní charita Kroměříž: v 16 h – Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti. Sociální pracovnice podá informace k příspěvkům, institucím, aktuální legislativě v oblasti pečování a zkušená pečovatelka zodpoví otázky z oblasti každodenní péče.

HULÍN
Kulturní klub: od 19 h beseda – Mírov očima Zdeňka Štokmana.

HOLEŠOV
SVČ TyMy: od 17 h – Přednáška Premedical „Informace a dezinformace na cestě ke zdraví“.
Městská knihovna: od 14 h – Pro prvňáčka je to hračka – zábavné soutěžní odpoledne pro žáky 1. tříd holešovských základních škol a škol z okolních obcí. Od 17 h – Objevy zjištěné při restaurování bočních oltářů ve farním kostele – přednáška Mgr. Anny Grossové z NPÚ v Kroměříži.
Zámek: od 17.30 h – Večer bojovníků.

Kompletní přehled akcí na 7 dnů v týdnu najdete v tištěné podobě Týdeníku Kroměřížska každé úterý.